Frank was 22 toen hij verhuisde van een klein plaatsje in het Noorden van Nederland met slechts 300 inwoners naar Amsterdam om daar een carrière op te bouwen als fotograaf in de grote stad. In zijn begindagen maakte hij veel zogeheten cityscapes. Min of meer abstracte afbeeldingen met een strak lijnenspel. In de loop der jaren is Frank zich echter steeds meer gaan toeleggen op portretfotografie alhoewel je hem nog steeds liggend op het trottoir kan tegenkomen op zoek naar de perfecte hoek van van waaruit hij een reflectie of iets anders opmerkelijks kan fotograferen.
De geportretteerden komen uit alle delen van de samenleving en verrijken hem op hun beurt door hem anders te leren kijken.
Zijn stijl van fotograferen resulteert in krachtige, eenvoudige portretten waarbij het karakter en de persoonlijkheid van de geportretteerde altijd leidend is, soms met een feitelijke benadering die past bij diegene en soms met een meer conceptuele benadering – hetgeen vraagt om meer editing – maar altijd sterk betrokken op de realiteit.
Frank heeft veel bekende mensen voor de camera gehad en heeft gepubliceerd in onderzeeër de NRC, Volkskrant, Elsevier, Esquire en de Opzij.
Frank Ruiter


Bekijk de website van Frank Ruiter.