Julie Blik is inmiddels dertig jaar werkzaam als fotograaf. Aanvankelijk was zij in het buitenland werkzaam i.o.v. goede doelen stichtingen, zoals Simavi. Later werkte zij als bruids- en eventfotograaf. Bijzonder: de laatste jaren fotografeert Julie (in opdracht) tijdens begrafenissen en maakt ze portretten van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. 
"Ja, heftig soms, maar ook mooi en dankbaar om te doen. Het in foto's vastleggen van een laatste levensfase geeft mensen hopelijk troost, kracht. Dit werk maakt mij bewuster van mijn eigen leven, van hoe ik met mijn familie en vrienden omga, en van de beslissingen die ik neem.”  
De laatste twee jaar concentreert Julie zich op bijzondere particuliere reportages, zoals bar mitswa's en (commerciële) portretten. Daarnaast werkt ze sinds 2015 aan het zelfstandige project 'FACESTORIES' op Facebook, in samenwerking met romanschrijfster Ariella Kornmehl. Wekelijks wordt een persoonlijk interview met een sprekend portret in zwart-wit gepubliceerd. In april 2017 won Julie de NRC-vakjuryprijs. "Deelname aan het project 'Vereeuwigd' voelt heel logisch. Het past binnen de thematiek die ik in eigen werk of in opdracht maak.

Julie Blik


Bekijk de website van Julie Blik.