Mind over matter (= je geest is altijd sterker dan fysieke pijn en je angsten). Gabriëla, 1991
Von Hippel-lindau Syndroom