Vrijheid als geschenk Annemarie, 1967
uitgezaaide borsstkanker