Het is niet wat je hebt maar wie je bent dat telt! Angela,
Ehlers Danlos Syndrome type Hypermobile