Ik heb een ziekte, maar de ziekte heeft niet mij. Annemieke, 1954-2019
Uitgezaaide borstkanker Brca gendraagster